Toggle menu

Over mobiscore

Wat?

Hoe gemakkelijk raak je met de fiets of te voet vanuit een bepaalde buurt naar de dichtstbijzijnde scholen, winkels, openbaar vervoerhaltes en andere voorzieningen? Je berekent het met de Mobiscore. Die kan je helpen wanneer je op zoek bent naar een nieuwe woning in een bepaalde buurt. Hoe hoger de Mobiscore op de schaal van 0 tot 10, hoe beperkter de mobiliteits- en milieu-impact van woningen in deze buurt.

Waarom?

Met de Mobiscore kun je bewust kiezen voor een nieuwe woonplaats in een buurt waar je zelden of nooit een auto nodig hebt om voorzieningen die voor jou belangrijk zijn te bereiken. Zo draag je bij aan minder files, luchtvervuiling, geluidsoverlast en geurhinder. Je kunt je mobiliteitsimpact verkleinen door je woonplaats strategisch te kiezen – in een buurt vlak bij die voorzieningen en goed bereikbaar te voet en met de fiets.

Hoe werkt het?

De Mobiscore berekent de afstand naar verschillende soorten voorzieningen in de buurt: winkels en horeca, kinderopvang en scholen, dokters en ziekenhuizen, sport- en cultuurinfrastructuur en openbaar vervoer. De score houdt rekening met het verwachte aantal verplaatsingen voor specifieke voorzieningen en het vervoermiddel dat een gemiddelde Vlaming zou gebruiken voor deze verplaatsingen. Daarnaast houdt de Mobiscore rekening met de milieukosten (luchtvervuiling, files, geluidshinder, …) van dat vervoermiddel. Op huizenjacht? Bereken dan eerst de Mobiscore van de buurt waar je interesse voor hebt en verklein mee de impact van mobiliteit op het milieu.