Toggle menu

Privacy

Het Departement Omgeving heeft zich bij het inzetten van de Mobiscore geïnformeerd bij de toezichthouder, de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC). Die heeft aangegeven dat de mogelijkheid dat het om persoonsgegevens gaat sterk gereduceerd wordt als de informatie zo wordt opgevat en gecommuniceerd dat ze betrekking heeft op een ruimere buurt.

Score op niveau van buurt

De score wordt niet gegeven aan een individuele woning/pand/perceel, maar aan een ‘buurt’, meer bepaald een vierkant gebied van 1 ha. Het gaat dus niet om een concreet adres met een concrete eigenaar, maar om een bepaald gebied op de kaart waarvoor een mobiliteitsscore wordt berekend op basis van verschillende parameters. Een adres wordt enkel gebruikt om met een directe berekening in de webbrowser na te gaan over welk gebied het gaat waarvoor men de informatie wil bekomen. Iedereen kan om het even welk adres ingeven en de score voor een 1 ha-gebied inzien.

Gebruik adres

De mogelijkheid om een adres in te geven is enkel bedoeld om de gebruiker van de website/informatiezoeker behulpzaam te zijn bij het nagaan of een bepaalde buurt geschikt is voor zijn/haar mobiliteitsbehoeften. Het opgegeven adres en de Mobiscore zelf voor het corresponderende 1 ha-gebied op zich worden uitsluitend in de browsersessie gebruikt en nergens bewaard.
De Mobiscore kan gebruikt worden door immowebsites en makelaars, net zoals alle andere openbaar beschikbare gegevens. De Mobiscore is een louter vrijwillig, sensibiliserend instrument.

Berekeningswijze

De Mobiscore geeft enkel aan hoe goed voorzieningen voor openbaar vervoer, onderwijs, winkels en diensten, ontspanning, sport en cultuur, gezondheid en zorg, te voet of met de fiets bereikbaar zijn vanuit een bepaalde locatie. De berekeningswijze van de Mobiscore maakt daarvoor onder andere gebruik van de statistische verwerking van bevragingen rond verplaatsingsgedrag bij inwoners van het Vlaamse grondgebied. Deze worden geëxtrapoleerd naar de volledige Vlaamse bevolking. Er is geenszins observatie van individuele personen.

Lees meer over hoe de Mobiscore wordt berekend