Toggle menu

Over Mobiscore

Op omgeving.vlaanderen.be/mobiscore ontdek je wat de Mobiscore inhoudt, welke voorzieningen erin zijn opgenomen, hoe de score berekend wordt en op welke studies en rapporten deze score gebaseerd is.