Toggle menu

Veelgestelde vragen

De Mobiscore kijkt hoe dicht je woonplaats ligt bij voorzieningen zoals winkels, scholen, stations, bus- en tramhaltes. En berekent de milieu-impact van de verplaatsingen die je naar verwachting zult moeten doen. Raak je van thuis overal te voet en met de fiets, of is er een halte of station in de buurt? Dan is de milieu-impact kleiner dan wanneer je de auto moet nemen. Je kunt de Mobiscore berekenen voor ieder adres in Vlaanderen.

Je berekent de Mobiscore van je huidige of nieuwe woonplaats op:

 • deze website
 • de website van de Vlaamse Woningpas
 • de website van Zimmo
 • bij CIB Vlaanderen die de Mobiscore aanbiedt aan haar aangesloten makelaars
De Mobiscore zal later ook geïntegreerd worden in zoekertjes op andere immosites. De integratie gebeurt op vrijwillige basis. Heb je zelf een immosite en wil je de Mobiscore integreren? Neem dan contact op met ons.

De Mobiscore houdt rekening met verschillende voorzieningen in 5 categorieën:

 • winkels en diensten zoals bv. horecazaken en diensten zoals de post of bank
 • ontspanning, sport en cultuur
 • onderwijs: van kleuter- tot hoger onderwijs
 • gezondheid en zorg: dokters, kinderopvang, ziekenhuizen en woon-zorginstellingen
 • openbaar vervoer.
We halen die data uit de studie ‘Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en nabijheid voorzieningen’, een onderzoek naar de aanwezigheid en spreiding van voorzieningen en openbaar vervoer in Vlaanderen.

De Mobiscore houdt rekening met:

 • hoe vaak je je naar specifieke voorzieningen verplaatst
 • afstand van je woonplaats tot specifieke voorzieningen
 • gebruikte vervoermiddel volgens het verplaatsingsgedrag van de Vlaming
 • milieu-impact van het gebruikte vervoermiddel.

Alle treinstations van de NMBS zijn meegenomen, evenals alle tram-, metro- en premetrohaltes van De Lijn en de MIVB. Wat de bussen betreft, zijn enkel de grotere lijnen met een frequente dienstverlening opgenomen. De gegevens van kleinere buslijnen zitten niet in de gebruikte datamodellen.

De Mobiscore houdt rekening met:

 • de afstand van je woonplaats tot die halte
 • de knooppuntwaarde van de halte.

De knooppuntwaarde meet hoe snel jij je met het openbaar vervoer vanuit het centrum van een dorp, gemeente of stad kunt verplaatsen naar een ander centrum. De knooppuntwaarde hangt af van de transportmodus (trein, tram, bus), de frequentie van het vervoersaanbod, de vervoerscapaciteit, de aansluitings- en (multimodale) overstapmogelijkheden en de aansluiting op fiets- en wandelnetwerken. Hoe hoger de knooppuntwaarde – anders gezegd: hoe beter het openbaar vervoer – hoe hoger de Mobiscore.

Sinds 1994 onderzoekt het Departement Mobiliteit en Openbare Werken op regelmatige basis het verplaatsingsgedrag van de Vlaming via het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen.

De resultaten gebruiken we in de Mobiscore om in te schatten hoe vaak we ons waarvoor verplaatsen en welk vervoermiddel we hiervoor gebruiken.

We berekenen de milieu-impact volgens de externe kosten per kilometer van een vervoermiddel. Externe kosten zijn o.a. kosten voor milieu en klimaat, congestie en geluidshinder. Je vindt die kosten terug in het onderzoeksrapport 'Internalisering van externe kosten van transport in Vlaanderen: actualisering 2016'. Hoe hoger de externe kosten per kilometer, hoe lager de Mobiscore.

De Mobiscore gebruikt bestaande data uit volgende studies::

De Mobiscore kan aangepast worden als er nieuwe data beschikbaar is. Sowieso heeft de komst van 1 nieuwe voorziening een relatief klein effect op je totale Mobiscore. Voor voorzieningen zoals bakkers, slagers en apothekers nemen we zelfs de gemiddelde afstand van de 4 dichtstbijzijnde voorzieningen. Omdat de keuze voor de ene of andere bakker afhangt van je persoonlijke voorkeur.

Omdat verplaatsingen verschillen per persoon kun je je Mobiscore beperkt personaliseren. Zo kun je aangeven waar jij het vaakst naartoe gaat en hoe jij je dan verplaatst. Je score verhoogt of verlaagt dan maximaal met 1 punt, afhankelijk van je keuze.

Elk adres in Vlaanderen krijgt een Mobiscore van 0 tot 10. Hoe hoger de score, hoe beter. Dat betekent dat je voorzieningen gemakkelijk met de fiets of te voet bereikt en dat je milieu-impact van verplaatsingen laag is. Je vergelijkt Mobiscores van alle locaties in Vlaanderen en binnen een bepaalde regio. Zo maak je een duurzame keuze voor je nieuwe woonplaats.

Naast een globale Mobiscore krijg je beoordelingen van zeer slecht tot zeer goed voor 5 thema’s:

 • winkels en diensten zoals bv. horecazaken en diensten zoals de post of bank
 • ontspanning, sport en cultuur
 • onderwijs: van kleuter- tot hoger onderwijs
 • gezondheid en zorg: dokters, kinderopvang, ziekenhuizen en woon-zorginstellingen
 • openbaar vervoer.

Ook aan de kleur kun je zien hoe goed een thema scoort. Zo vergelijk je de scores gemakkelijker tussen verschillende locaties.

De Mobiscore berekent of de voorzieningen in de buurt vanaf je woonplaats snel en vlot bereikbaar zijn te voet of met de fiets. De milieu-impact van dergelijke verplaatsingen is veel lager dan verplaatsingen met de auto. De locatie en de bereikbaarheid van voorzieningen in de buurt bepalen mee op welke manier verplaatsingen gebeuren. De Mobiscore wil juist de locaties met een groot potentieel voor duurzame verplaatsingen zichtbaar maken.

We weten niet met welke auto jij je zult verplaatsen, bijvoorbeeld op benzine, diesel, elektriciteit of cng. Daarom nemen we de gemiddelde externe kosten van al die categorieën.

De Mobiscore is er voor iedereen. De walkabilityscore-tool is gemaakt als beleidsinstrument voor lokale overheden. De tool brengt per hectare in Vlaanderen in kaart in hoeverre buurten inwoners uitnodigen om verplaatsingen te voet of per fiets te doen. De walkabilityscore houdt rekening met het

 • aantal inwoners per oppervlakte
 • aantal diensten per hectare
 • aanwezige netwerk van straten, wegen en steegjes die je makkelijker van a naar b laten lopen.

De Mobiscore is een instrument van de Vlaamse overheid maar je kunt de Mobiscore ook berekenen voor adressen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De score houdt rekening met voorzieningen en het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omdat die vaak ook relevant zijn voor inwoners van Vlaanderen – maar wel volgens het verplaatsingsgedrag in Vlaanderen.

Je vindt meer informatie over de opzet en uitwerking van de Mobiscore in het eindrapport van onderzoeksbureau Transport & Mobility Leuven. Zij werkten daarvoor samen met Traject, een adviesbureau voor verkeer en mobiliteit, en digitaal bureau Marlon.